Zkoušky vzduchotechniky - revize a kontrola

- provedeme komplexní zkoušky vzduchotechniky

- odborné technické posouzení

- měření průtoků vzduchu

- autorizované měření hladin akustického tlaku - hluku